CHUYỂN NHƯỢNG CHỖ ĐỂ XE Ô TÔ ...

chuyển nhượng

CHUYỂN NHƯỢNG/CHO TẶNG CHỖ ĐỂ XE Ô TÔ CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CHUYỂN NHƯỢNG/CHO TẶNG BĐS KHÔNG?

 

Quy định về việc mua bán chỗ để xe ô tô trong chung cư được Bộ Xây dựng ban hành trong Thông tư về Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 2/4/2016.

 

Trong trường hợp người mua chỗ để xe ô tô nếu có nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng lại chỗ để xe này thì chỉ được cho thuê, cho người đang sử dụng nhà chung cư đó, chuyển nhượng cho các chủ sở hữu hoặc bàn giao lại cho chủ đầu tư.

 

Nếu người thuê mua, mua căn hộ không mua chỗ để xe ô tô thì các bên phải ghi rõ trong hợp đồng thuê mua, mua bán căn hộ là phần diện tích này thuộc quyền sở hữu và quản lý của chủ đầu tư; phía chủ đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này vào giá thuê mua, giá bán căn hộ.

 

Căn cứ Điều 107 Bộ luật Dân sự năm 2015:

 

“Điều 107. Bất động sản và động sản

1. Bất động sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

d) Tài sản khác theo quy định pháp luật.”

 

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân:

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân thực hiện chuyển nhượng/cho tặng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản (chỗ để xe ô tô)” thì được xác định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

 

(Công văn 5374/CTTPHCM-TTHT ngày 18/5/2022 của CT TPHCM)

 

 

Bài viết khác có liên quan:

Có được chuyển nhượng chỗ để xe ô tô trong chung cư cho người khác không phải là dân cư trong chung cư không?

 

Bài viết khác của CTAX:

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86