THUẾ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý NĂM 20 ...

THUẾ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ ĐẦU NĂM 2023

 

I. ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT TỪ NGÀY 01/1/2023

 

Theo điểm a khoản 1.1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, mức giảm thuế GTGT năm 2022 được thực hiện như sau:

 

– Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

 

– Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

 

Từ ngày 01/01/2023, quy định về giảm thuế GTGT nêu trên hết hiệu lực thi hành (quay lại mức thuế suất trước đó).

 

II. VỀ KÝ HIỆU HÓA ĐƠN

 

Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Trong đó, hai ký tự thứ 3 và thứ 4 là hai chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

 

Do đó, cơ quan thuế lưu ý người nộp thuế liên hệ nhà cung cấp giải pháp phần mềm hoá đơn điện tử kịp thời thay đổi ký tự năm lập hoá đơn từ “22” (năm 2022) thành “23” (năm 2023) vào ngày 01/01/2023.

 

III. VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 

Thời hạn nộp thuế môn bài 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023. Từ năm trở đi, chi nhánh bắt buộc nộp lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất để nộp là ngày ngày 30/01 hàng năm.

 

Bậc thuế môn bài:

* Mức nộp thuế môn bài 2023 áp dụng tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

thuế môn bài

 

IV. THỜI HẠN NỘP THUẾ GTGT VÀ TNDN

 

*Thuế TNDN

 

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thì thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN và nộp thuế như sau:

 

– Trường hợp khai thuế theo tháng: đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

 

– Trường hợp khai thuế theo quý: đối với kỳ khai thuế quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

 

*Thuế GTGT

 

Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế GTGT như sau:

 

– Trường hợp khai thuế theo tháng: đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022, chậm nhất là ngày 27/01/2023.

 

– Trường hợp khai thuế theo quý: đối với kỳ tính thuế quý 4/2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

 

V. NỘP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2022 VÀ NỘP THUẾ THEO QUYẾT TOÁN CHẬM NHẤT NGÀY 31/03/2023

 

Thuế TNDN:

 

Tổ chức, doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính và số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán (nếu có).

 

Thuế TNCN:

 

Tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công (không phân biệt có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN) có trách nhiệm nộp tờ khai quyết toán thuế và số thuế TNCN còn phải nộp theo quyết toán (nếu có).

 

Thuế tài nguyên:

 

Tổ chức, doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế và nộp thuế theo chênh lệch giữa số thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán và đã kê khai (nếu có).

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Những lưu ý quan trọng về thuế GTGT năm 2023.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86