CHI PHÍ QUẢNG CÁO VỚI CÔNG TY NƯỚC ...

chi phí quảng cáo

THUẾ NHÀ THẦU LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ ĐĂNG QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK, GOOGLE HIỆN NAY ĐƯỢC HIỂU THẾ NÀO?

 

Hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google, YouTube,…có thể tồn tại dưới 02 dạng thức sau:

 

– Trường hợp công ty thuê doanh nghiệp khác tại Việt Nam để thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google,… Trường hợp này sẽ không có vấn đề gì, vì toàn bộ khoản tiền chi cho quảng cáo nếu có hợp đồng và hoá đơn/chứng từ hợp pháp. Vi vậy đều được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN theo quy định. Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 như sau:

 

“Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa bán ra;..”

 

– Trường hợp công ty trực tiếp giao dịch quảng cáo với các tổ chức nước ngoài như Facebook, Google,… Như vậy sẽ phát sinh thuế nhà thầu (do đây là đối tượng phải khai, nộp thuế nhà thầu nhưng lại không đặt cơ sở thường trú tại Việt Nam. Vì vậy buộc các DN Việt phải có trách nhiệm phải khai và nộp thuế nhà thầu thay cho họ). Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định như sau:

 

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

 

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu…”

 

 

NGƯỜI NỘP THUẾ NHÀ THẦU LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ ĐĂNG QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK, GOOGLE LÀ AI?

 

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp Google, Facebook,… là DN nước ngoài (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với công ty của Việt Nam (gọi chung là bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook,… và phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Vậy thì Google, Facebook,… thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) tại Việt Nam (Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC)

 

Trường hợp các nhà cung cấp thu cả tiền dịch vụ và thuế. Thì Công ty không có nghĩa vụ thuế.

 

Trường hợp nhà cung cấp chỉ thu tiền dịch vụ. Thì Công ty có nghĩa vụ phải nộp thuế.

 

(Công văn 8825/CTTPHCM-TTHT ngày 26/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Thuế nhà thầu liên quan đến chi phí quảng cáo trên Facebook, Google được quy định như thế nào?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Xác định quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86