PHÁT HÀNH MÃ GIẢM GIÁ THÔNG QUA TRU ...

phát hành

VỀ HÓA ĐƠN GTGT VỚI TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH MÃ GIẢM GIÁ THÔNG QUA TRUNG GIAN

 

Tại điểm b khoản 2 Điều 88 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

 

“2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó”.

 

Tại Điều 9 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có quy định về hình thức giảm giá trong hoạt động khuyến mại như sau:

 

“Điều 9. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó

 

1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định này

…”

 

Trường hợp theo trình bày Công ty cung cấp dịch vụ đám mây Z cho đối tác là các spa, bệnh viện, cho thực hiện chương trình tặng mã giảm giá cho khách hàng của Công ty hoặc của các đối tác sử dụng hàng hóa, dịch vụ cảu các đối tác và phục vụ việc quảng bá cho đối tác, mã giảm giá sẽ được trừ trực tiếp trên giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng sử dụng tại đối tác. Hàng tháng Công ty đối chiếu với đối tác về số lượng và thanh toán cho đối tác giá trị các mã giảm giá đã sử dụng. Khoản chi trả mã giảm giá thanh toán cho đói tác nêu trên nêu không thuộc chương trình khuyến mãi phù hợp theo quy định pháp luật về thương mại, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

Khi khách hàng sử dụng mà giảm giá tại đối tác của Công ty thì phía đối tác lập hóa đơn GTGT cho khách hàng trên toàn bộ giá trị hàng hóa dịch vụ cung cấp, kê khai, nộp thuế theo quy đinh.

 

(Công văn 8208/CTTPHCM-TTHT ngày 11/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Quy định lập hóa đơn với phát hành mã giảm giá, hàng khuyết mãi.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86