GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC N ...

giảm tiền thuế đất năm 2023

DOANH NGHIỆP, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM CỦA NHÀ NƯỚC SẼ ĐƯỢC GIẢM TIẾP 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022, THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ.

 

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vụ, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang thuê sử dụng đất trực tiếp của Nhà nước theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

 

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung quy định trên.

 

Thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội cho giai đoạn 2021 – 2025 cũng như những năm tiếp theo,

 

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, sẽ giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước của năm 2022 đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

 

Liên quan đến việc giảm tiền thuê đất, mới đây Bộ Tài chính cho biết, đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Theo Bộ này, hiện nay các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp… gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga – Ukraina, tín dụng bị thắt chặt, chi phí tiếp cận tài chính tăng… Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh, doanh.

 

Vì vậy, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong những năm qua. Theo đó, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023.

 

Cho nên, để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong những tình huống khó khăn là thách thức lớn đối với Nhà nước trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục thực hiện giảm tiền thuê dất như đã áp dụng trong những năm qua. Theo đó, tiền thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% trên số tiền thuê dất, thuê mặt nước phải nộp năm 2023 đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước.

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86