NGHĨA VỤ THUẾ: PHÍ QUẢNG CÁO TRÊN F ...

nghĩa vụ thuế

NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÔNG TY VỚI CHI PHÍ QUẢNG CÁO THANH TOÁN CHO FACEBOOK TỪ NGÀY 01/6/2022

 

Kể từ ngày 01/06/2022 theo quy định mới về việc thu thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Facebook đã tiến hành thu thêm 5% thuế GTGT đối với chi phí quảng cáo của tất cả các cá nhân, doanh nghiệp sử dụng nền tảng này.

 

Người nộp thuế nhà thầu liên quan đến chi phí đăng quảng cáo trên Facebook, Google là ai?

 

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp Google, Facebook,… là DN nước ngoài (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với công ty của Việt Nam (gọi chung là bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook,… và phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Vậy thì Google, Facebook,… thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN) tại Việt Nam (Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC)

Người nộp thuế được xác định theo một trong hai cách sau:

 

– Cách thứ nhất: Người có doanh thu, tức là các nhà cung cấp, các tập đoàn như Google, Facebook, YouTube…, sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Khi đó, họ sẽ thu tiền của khách hàng là tiền dịch vụ và thuế. Sau khi thu xong, họ sẽ giữ lại phần tiền dịch vụ của họ, còn phần thuế họ nộp cho Nhà nước (áp dụng đối với trường hợp họ có hiện diện thương mại tại Việt Nam, ký hợp đồng với đại lý thuế tại Việt Nam, tự nguyện đăng ký, kê khai và nộp thuế,…)

 

– Cách thứ hai: Người dùng dịch vụ, tức là các cá nhân, công ty ở VN phải nộp. Khi đó, Facebook, Google, YouTube… chỉ thu tiền dịch vụ thôi. Còn phần thuế sẽ được ghi trong hóa đơn là “không bao gồm thuế”, hoặc trong hợp đồng cung cấp dịch vụ nói rõ bên dùng dịch vụ phải nộp thuế. Trong trường hợp này, người dùng dịch vụ tại VN sẽ phải nộp thuế.

 

Cách xác định số thuế nhà thầu phải nộp như thế nào?

 

Số thuế nhà thầu phải nộp = (doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ tính thuế GTGT 5%) + (doanh thu tính thuế TNDN x tỷ lệ tính thuế TNDN 5%) (Theo khoản 2 Điều 12 và khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC)

 

(Công văn 8825/CTTPHCM-TTHT ngày 26/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Kê khai nộp thuế nhà thầu đối với chi phí quảng cáo Facebook, Google,..

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Sử dụng hoá đơn của nhiều nhà cung cấp có được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86