LẬP HOÁ ĐƠN LÙI NGÀY CÓ ĐƯỢC KHÔNG? ...

lập hoá đơn lùi ngày

HOÁ ĐƠN: VỀ VẤN ĐỀ LẬP HOÁ ĐƠN LÙI NGÀY

 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ:

 

Tại Điều 9 quy định:

 

“Điều 9. Thời điểm lập hoá đơn

 

2. Thời điểm lập hoá đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hoá đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

 

4. Thời điểm lập hoá đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

 

I) Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dchj vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện cho người mua là cá nhân không kinh doanh (hoăc á nhân kinh doanh) nhưng không có nhu cầu lấy hoá đơn thì cuối ngày hoặc cuối tháng đơn vị thực hiện xuất hoá đơn tổng căn cứ thông tin chi tiết từng giao dịch phát sinh trong ngày, trong tháng tại hệ thống quản lý dữ liệu của đơn vị. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung thông tin giao dịch và cung ấp bảng tổng hợp chi tiết dịch vụ cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu. Trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hoá đơn theo từng giao dịch thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải lập hoá đơn giao cho khách hàng”

 

Tại Điều 10 quy định:

 

“Điều 10. Nội dung của hoá đơn

 

8. Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng , năm của năm dương lịch.

 

9. Thời điểm ký số trên hoá đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hoá đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hoá đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hoá đơn khác thời điểm lập hoá đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hoá đơn.”

 

Trường hợp Công ty lập hoá đơn không mã ngày 28/02/2022, đến ngày 10/3/2022 mới ký phát hành thì về nguyên tắ, thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tại thời điểm lập hoá đơn điện tử lùi ngày, người bán phải thiết lập đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để giao cho người mua.

 

Đối với việc chuyển dữ liệu hoá đơn điện tử đến cơ quan thuế, Công ty căn cứ vào phương thức chuyển dữ liệu điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 

(Công văn 6966/CTTPHCM-TTHT ngày 17/6/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Có được lùi ngày xuất hoá đơn không?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Quảng cáo, khuyến mại thông qua nhà phân phối, đại lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86