MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NGHỊ ĐỊNH 38/20 ...

mức lương tối thiểu

 

1. Đề nghị Chủ tịch Uỷ bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khi chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại địa phương và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện một số công việc như sau:

 

1.1 Nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định, trong đó lưu ý 02 nội dung sau:

 

a) Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thoả thuận mứ lương và trả lương cho người lao động, trong đó:

 

– Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.

 

– Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

 

mức lương tối thiểu

(Mức lương tối thiểu theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

 

b) Về trách nhiệm thi hành: Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

 

– Rà soát lại các thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

 

– Đối với các nội dung đã thoả thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thoả thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương rả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đồi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

 

(Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của BLĐTBXH và TLĐLĐVN)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Lương tối thiểu theo giờ chính thức áp dụng từ 1.7 triển khai như thế nào?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Tình hình xuất khẩu đầu tháng 1 năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86