CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN ONL ...

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký MST thu nhập cá nhân trên hệ thống website https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Cách 1: Tạo hồ sơ đăng ký MST thu nhập cá nhân trên hệ thống HTKK và nộp lên hệ thống website https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 1: Tạo hồ sơ đăng ký

Đăng nhập vào hệ thống HTKK bằng mã số thuế

Chọn “Kê khai” ⇒ Chọn “Thuế thu nhập cá nhân” ⇒ Chọn “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế qua cơ quan chi trả (TT95/2016)” ⇒ Chọn năm tính thuế ⇒ Chọn “Đồng ý”

Nhập thông tin cá nhân của người đăng ký MST từ mục “Họ và tên người nộp thuế” ⇒ Bấm “F5” hoặc “F6” nếu muốn thêm hoặc bỏ dữ liệu ⇒ Chọn “Ghi” ⇒ Chọn “Kết xuất” ⇒ Chọn “Kết xuất XML” ⇒ Chọn “Kết xuất”

Lưu ý: Khi nhập thông tin cá nhân phần “Địa chỉ đăng ký hộ khẩu” thì nhập theo thứ tự “Quốc gia” ð “Tỉnh, thành phố” ð “Quận, huyện” ð “Xã, phường” ð “Số nhà/ đường phố, thôn, xóm”. Sau khi nhập xong tại phần “Địa chỉ cư trú sẽ tự động nhảy” tương đương với “Địa chỉ đăng ký hộ khẩu”. Trường hợp 2 địa chỉ khác nhau thì vào sửa lại.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đăng nhập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ với cầu trúc tên tài khoản: MST-QL

Chọn “Đăng ký thuế” ⇒ Chọn “Nộp tờ khai từ 05TH từ HTKK”” ⇒ Chọn “Tệp hồ sơ” ⇒ Chọn tệp hồ sơ XML vừa mới kết xuất ⇒ Chọn “Ký điện tử” ⇒ Chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”

⇒ Hoàn thành

Cách 2: Tạo hồ sơ đăng ký MST thu nhập cá nhân trực tiếp và nộp trên hệ thống website https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 1: Đăng nhập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ với cầu trúc tên tài khoản: MST-QL

Bước 2: Chọn “Đăng ký thuế” ⇒ Chọn “Đăng ký mới/ thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” ⇒ Chọn hồ sơ đăng ký thuế “05-ĐK-TH-TCT Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập” ⇒ Chọn “Tiếp tục” ⇒ Tiến hành kê khai trên tờ khai

Bước 3: Tích chọn “Đăng ký thuế” ⇒ Nhập thông tin cá nhân của người đăng ký MST từ mục “Họ và tên người nộp thuế” ⇒ Chọn “Thêm dòng” hoặc “Xóa dòng” nếu cần thêm hoặc bỏ dữ liệu ⇒ Chọn “Hoàn thành kê khai”

Chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế”

Tiến hành ký và nộp hồ sơ

⇒ Hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86