CÁCH LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI ...

Cách 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài trên HTTK và nộp qua website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTTK bằng mã số thuế của DN

Chọn “Phí – Lệ phí” ⇒ Chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)” ⇒ Chọn kỳ tính thuế và tờ khai lần đầu (hoặc bổ sung) ⇒ Chọn “Đồng ý”

Điền thông tin của DN theo như trên giấy phép kinh doanh và mức lệ phí môn bài tương ứng với vốn điều lệ vào tờ khai (Nếu trường hợp sau ngày 30/06 thì chọn mức đóng cả năm là ½ số tiền tương ứng) ⇒ Bấm “Ghi” ⇒ Bấm “Kết xuất” ⇒ Bấm “Kết xuất XML” và lưu lại

Bước 2: Đăng nhập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và tiến hành nộp tờ khai XML

 

Cách 2: Lập tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp qua website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 1: Đăng nhập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ với cầu trúc tên tài khoản: MST-QL

Chọn “Khai thuế” ⇒ Chọn “Kê khai trực tuyến” ⇒ Chọn tờ khai “01/MBAI–Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Chọn “Tiếp tục” ⇒ Tiến hành kê khai trên tờ khai

Điền thông tin và vốn điều lệ của DN theo như trên giấy phép kinh doanh mức ⇒ Mức lệ phí môn bài sẽ tự động nhảy mức đóng tương ứng với vốn điều lệ (Nếu trường hợp sau ngày 30/06 thì chỉnh lại mức đóng cả năm là ½ số tiền tương ứng) ⇒ Hoàn thành kê khai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86