Category Archives: Bảo Hiểm – Lao Động – Tiền Lương

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2022/UBT ...

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2022/UBTVQH15 VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG   Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, […]

NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM ...

người lao động mất việc làm

“Nhiều doanh nghiệp phải cho lao động nghỉ việc, nghỉ việc luân phiên là khó khăn trong bối cảnh chung của thế giới đã có những tác động, ảnh hưởng đến tình hình phát triển, sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trong nước, đặc biệt khu vực phía Nam”, ông Vũ […]

CÁCH TÍNH LƯƠNG GROSS SANG NET (TÍN ...

CÁCH TÍNH LƯƠNG GROSS SANG NET (TÍNH LƯƠNG NET, HẠCH TOÁN, BẢNG LƯƠNG) Lương Gross, Lương Net và cách tính Lương Gross là tổng thu nhập mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong mỗi kì trả lương, bao gồm BHXH (8%); BHYT (1,5%); BHTN (1%) và Thuế TNCN (nếu có) […]

THU NHẬP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH

Căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH và Điều 104 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bao gồm: Các khoản tính đóng BHXH Mức lương theo công việc hoặc chức danh Các khoản phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như các […]

THAM GIA BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯ ...

Đối tượng lao động nước ngoài phải đóng BHXH Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, đối tượng lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động/ chứng chỉ hành nghề/ giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp […]

ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG LIÊN TỤC CÓ ĐƯỢ ...

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13, Quy định về việc đóng bảo hiểm không liên tục và lương hưu được hưởng như sau: Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 của Luật BHXH năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính […]

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC ...

Căn cứ vào Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quy Định Về Việc Thực Hiện Một Số Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ ngưởi lao động nghỉ không lương như sau: 1. Điều kiện: Người lao động làm việc tại […]

HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TR ...

Căn cứ vào khoản 7 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP và chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly […]

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NG ...

Căn cứ vào Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau: 1. Điều […]

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ D ...

Căn cứ vào Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quyết định nêu rõ, giảm mức đóng […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86