Category Archives: Lao động

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NGHỊ ĐỊNH 38/20 ...

mức lương tối thiểu

  1. Đề nghị Chủ tịch Uỷ bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khi chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại […]

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2022/UBT ...

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2022/UBTVQH15 VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG   Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86