Category Archives: Lao động

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ...

thủ tục nhận bảo hiểm

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2023   1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:   Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội […]

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NH ...

năng lực

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN LÀ GÌ?   1. Đặc điểm của năng lực pháp luật của cá nhân   – Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được Nhà nước ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào các điều […]

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU NGHỊ ĐỊNH 38/20 ...

mức lương tối thiểu

  1. Đề nghị Chủ tịch Uỷ bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khi chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại […]

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2022/UBT ...

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2022/UBTVQH15 VỀ SỐ GIỜ LÀM THÊM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG   Triển khai Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86