Category Archives: Bảo Hiểm – Lao Động – Tiền Lương

ĐÓNG BẢO HIỂM KHÔNG LIÊN TỤC CÓ ĐƯỢ ...

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13, Quy định về việc đóng bảo hiểm không liên tục và lương hưu được hưởng như sau: Căn cứ vào Khoản 5 Điều 3 của Luật BHXH năm 2014 quy định: Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính […]

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC ...

Căn cứ vào Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quy Định Về Việc Thực Hiện Một Số Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ ngưởi lao động nghỉ không lương như sau: 1. Điều kiện: Người lao động làm việc tại […]

HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TR ...

Căn cứ vào khoản 7 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP và chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly […]

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NG ...

Căn cứ vào Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau: 1. Điều […]

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ D ...

Căn cứ vào Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Quyết định nêu rõ, giảm mức đóng […]

HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY V ...

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chinh phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách […]

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP ...

Căn cứ vào Nghị quyết số 68/NQ-CP của chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG của chính phủ 1. Đối tương: Là hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động liên tục từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 […]

CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP K ...

Nhằm đảm bảo các DN trong và ngoài nước duy trì hoạt động sản xuất, ổn định tăng trưởng kinh tế, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống, việc làm, hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho người lao động […]

Điều Kiện Thành Lập Công Ty ...

Bạn chưa hiểu rõ về các điều kiện thành lập công ty và các giấy tờ có liên quan? Bạn là người nước ngoài đang định cư hoặc không định cư tại Việt Nam và chưa nắm rõ pháp luật Việt Nam ? Bạn đang băn khoăn nên chọn loại hình doanh nghiệp nào cho […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86