Category Archives: Kế Toán

THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI LĨNH ...

hóa đơn

THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN   Căn cứ điểm l khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:          “4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau: … l) Trường hợp cung cấp […]

KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THEO BIỂU THUẾ L ...

hợp đồng lao động trên 3 tháng khấu trừ thuế tncn theo biểu thuế luỹ tiến

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN TRÊN 3 THÁNG VỚI CỘNG TÁC VIÊN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN   Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Bộ Luật lao động 2019 : “Điều 15. Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và […]

ƯU THẾ CỦA THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN SO ...

Việt Nam đang trên đà phát triển, có rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và hoạt động dưới mọi hình thức và lĩnh vực. Đối với một doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được thành lập và đi vào hoạt động điều đầu tiên là hành lang pháp lý phải […]

PHÂN BIỆT VÀ CÁCH THỨC XỬ LÝ CHỨNG ...

Căn cứ vào chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, cách xử lý các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và chiết khấu thanh toán như sau: Tiêu chí […]

CÁCH TÍNH LƯƠNG GROSS SANG NET (TÍN ...

CÁCH TÍNH LƯƠNG GROSS SANG NET (TÍNH LƯƠNG NET, HẠCH TOÁN, BẢNG LƯƠNG) Lương Gross, Lương Net và cách tính Lương Gross là tổng thu nhập mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong mỗi kì trả lương, bao gồm BHXH (8%); BHYT (1,5%); BHTN (1%) và Thuế TNCN (nếu có) […]

ĐỊNH NGHĨA VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA LƯƠ ...

Lương Gross – Khái niệm: Lương Gross là tổng thu nhập mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong mỗi kì trả lương, bao gồm BHXH (8%); BHYT (1,5%); BHTN (1%) và Thuế TNCN (nếu có) – Ưu điểm: Người lao động có thể chủ động tính toán đối với mức […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86