Category Archives: Tài Chính

THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI LĨNH ...

hóa đơn

THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN   Căn cứ điểm l khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:          “4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau: … l) Trường hợp cung cấp […]

ĐỐI TƯỢNG CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT ...

ĐỐI TƯỢNG CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT Căn cứ vào điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP Quy Định Về Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết quy định doanh nghiệp có giao dịch liên kết trong các trường hợp các bên liên kết tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào […]

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHẢI ĐĂNG K ...

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHẢI ĐĂNG KÝ VÀ KHÔNG ĐĂNG KÝ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI LÊN SỞ CÔNG THƯƠNG Căn cứ vào Luật Thương mại 2005 những hình thức khuyến mại phải đăng ký với sở công thương là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để […]

CHUYỂN GIÁ, GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG MỤC T ...

CHUYỂN GIÁ, GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG MỤC TIÊU Ý NGHĨA VÀ CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN GIÁ Khái niệm Chuyển giá, Giá chuyển nhượng Chuyển giá được hiểu là một bộ phận các công ty có mối quan hệ liên kết với nhau giao dịch, thực hiện chính sách đối với hàng hóa, dịch vụ, vay, đi […]

CÁCH TÍNH CHI PHÍ LÃI VAY CÓ GIAO D ...

CÁCH TÍNH CHI PHÍ LÃI VAY CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT ĐƯỢC TRỪ TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI NGHỊ ĐỊNH 132/2020/NĐ-CP Căn cứ vào chuẩn mực kế toán số 16 về Chi phí đi vay được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC Chi phí đi vay là lãi tiền […]

Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài Tạ ...

Là đơn vị chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như: Tư vấn thành lập công ty, tư vấn đầu tư, tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn quản trị doanh nghiệp, hoàn tất các thủ tục […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86