Category Archives: Thuế

Thuế VAT hàng nông sản

Thuế VAT hàng nông sản được quy định như thế nào?   1. Hàng nông sản thuộc đối tượng không chịu thuế VAT   Căn cứ theo Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế VAT như sau:   Sản phẩm […]

CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN HĐ ỦY QU ...

chuyển nhượng bất động sản

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN   Ngày 05/4/2011 Tổng cục Thuế có công văn số 1133/TCT-TNCN gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc thu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản. Trong quá […]

BÁO CÁO THUẾ PHẢI NỘP HÀNG THÁNG, Q ...

  I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Quý/Tháng:   Thuế giá trị gia tăng   –          Thuế GTGT thuộc loại khai theo Tháng (tức là tất cả các DN sẽ khai theo tháng)   –          Những DN mới thành thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý   –          Những DN đang hoạt động nếu Doanh […]

LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CẤP MÃ ...

Hướng dẫn thực hiện quy trình lập, ký phát hành, cấp mã hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.   1. Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, […]

KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI VẬT TƯ H ...

khấu trừ thuế gtgt

VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI THÀNH PHẨM, VẬT TƯ HƯ HỎNG   Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:   “1. Thuế […]

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG NTN ? ...

sử dụng hóa đơn điện tử

VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ   Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định về hóa đơn điện tử cụ thể như sau:   “Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, […]

CHỨNG TỪ VỚI KHOẢN KHUYẾN MẠI BẰNG ...

chứng từ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI KHUYẾN MẠI BẰNG TIỀN   Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;   Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86