Category Archives: Thuế

GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, MI ...

GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, TIỀN NỘP CHẬM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP I. GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Căn cứ vào điều 1 nghị định số 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau: Đối tượng Doanh nghiệp, đơn […]

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG VÀ LẬP H ...

GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG VÀ LẬP HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP Căn cứ vào điều 3 nghị định số 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT và cách lập hóa đơn cụ thể như sau: Đối tượng Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sau: Dịch vụ vận […]

GIA HẠN NỘP THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 52/ ...

GIA HẠN NỘP THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP Nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh covid-19, ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu […]

CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN ONL ...

Có 2 cách nộp hồ sơ đăng ký MST thu nhập cá nhân trên hệ thống website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ Cách 1: Tạo hồ sơ đăng ký MST thu nhập cá nhân trên hệ thống HTKK và nộp lên hệ thống website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ Bước 1: Tạo hồ sơ đăng ký Đăng nhập vào hệ thống HTKK bằng […]

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO HÀNG X ...

Kinh tế mở cửa, các hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển mạnh. Doanh nghiệp cần nắm vững các quy định về hóa đơn xuất khẩu hàng hóa. Quy định về sử dụng hóa đơn khi xuất khẩu Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86