Category Archives: Tin tức

KHOẢN NHẬN VÀ TRAO HỘ CỦA CÔNG TY ...

khoản nhận và trao hộ có được tính vào chi phí được trừ

KHOẢN NHẬN VÀ TRAO HỘ CỦA CÔNG TY   Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư   Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông […]

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TIỀN THU ...

trường hợp không được giảm tiền thuê đất năm 2021

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT   Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2021/QĐTT ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.   “Điều 2. Đối tượng áp dụng 1 […]

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ ...

để trống các hỉ tiêu trên HĐĐT

CÓ ĐƯỢC ĐỂ TRỐNG  CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:   “Tại điều 10. Nội dung của hóa đơn   Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành […]

THUẾ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý NĂM 20 ...

THUẾ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ ĐẦU NĂM 2023   I. ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT TỪ NGÀY 01/1/2023   Theo điểm a khoản 1.1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, mức giảm thuế GTGT năm 2022 được thực hiện như sau:   – Cơ sở […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86