Category Archives: Tin tức

SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ...

sử dụng nhà ở

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC LÀ GÌ?   NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC   Điều 38 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định như sau:   “1. Bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng […]

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN ...

thủ tục nhận bảo hiểm

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2023   1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:   Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội […]

SAI LẦM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY ...

                                      3 SAI LẦM THƯỜNG GẶP PHẢI SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY   1.𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡á𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 sẽ 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐩𝐡ả𝐢 𝐧ộ𝐩 𝐛á𝐨 𝐜á𝐨 𝐭𝐡𝐮ế      –  Kê khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc […]

THỜI HẠN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN LUẬT HÌNH ...

thời hạn định

THỜI HẠN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH?   Thời hạn định giá tài sản được hiểu là việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Trường hợp việc định […]

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NH ...

năng lực

NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN LÀ GÌ?   1. Đặc điểm của năng lực pháp luật của cá nhân   – Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được Nhà nước ghi nhận trong các văn bản pháp luật mà nội dung của nó phụ thuộc vào các điều […]

CƠ HỘI CHO CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ CÔNG ...

Đầu tư công

  KỲ VỌNG ĐÃ ĐƯỢC PHẢN ÁNH VÀO GIÁ CỔ PHIẾU VÀ TRIỂN VỌNG DOANH NGHIỆP GHI NHẬN LÃI CAO   Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công tăng giá mạnh, triển vọng doanh nghiệp ghi nhận lãi cao trong những tháng cuối năm sẽ mang lại cơ hội đầu tư tốt trong thời […]

DỊCH VỤ XỬ LÝ KẾ TOÁN THUẾ CTAX ...

dịch vụ

VÌ SAO CẦN CÁC DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ? Nhiều doanh nghiệp mới thành lập hay những doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập lâu năm cũng đã và đang gặp nhiều vấn đề băn khoăn về những nội dung công việc liên quan đến thủ tục pháp lý với cơ quan Thuế, […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86