Category Archives: Tin tức

CHỨNG TỪ VỚI KHOẢN KHUYẾN MẠI BẰNG ...

chứng từ

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI KHOẢN CHI KHUYẾN MẠI BẰNG TIỀN   Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;   Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính […]

CHI PHÍ QUẢNG CÁO VỚI CÔNG TY NƯỚC ...

chi phí quảng cáo

THUẾ NHÀ THẦU LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ ĐĂNG QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK, GOOGLE HIỆN NAY ĐƯỢC HIỂU THẾ NÀO?   Hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google, YouTube,…có thể tồn tại dưới 02 dạng thức sau:   – Trường hợp công ty thuê doanh nghiệp khác tại Việt Nam để thực hiện quảng cáo […]

CHUYỂN LỢI NHUẬN NĂM 2021 RA NƯỚC N ...

chuyển lợi nhuận năm 2021

CHUYỂN LỢI NHUẬN NĂM 2021 RA NƯỚC NGOÀI   Lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí,..) đối với Nhà nước Việt Nam.   Lợi nhuận được xác định […]

LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠ ...

làm thủ tục

HƯỚNG DẪN NỘP HÓA ĐƠN KHI LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU TẠI CHỖ, NHẬP KHẨU TẠI CHỖ   Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu […]

GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC N ...

giảm tiền thuế đất năm 2023

DOANH NGHIỆP, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM CỦA NHÀ NƯỚC SẼ ĐƯỢC GIẢM TIẾP 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022, THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ.   Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vụ, doanh nghiệp, hộ gia […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86