Category Archives: Tin tức

CÁC CHỈ TIÊU TRÊN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ ...

để trống các hỉ tiêu trên HĐĐT

CÓ ĐƯỢC ĐỂ TRỐNG  CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH, SỐ LƯỢNG, ĐƠN GIÁ TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:   “Tại điều 10. Nội dung của hóa đơn   Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành […]

THUẾ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý NĂM 20 ...

THUẾ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ THUẾ ĐẦU NĂM 2023   I. ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GTGT TỪ NGÀY 01/1/2023   Theo điểm a khoản 1.1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, mức giảm thuế GTGT năm 2022 được thực hiện như sau:   – Cơ sở […]

KHUYẾN MẠI XỬ LÝ CHÍNH SÁCH THUẾ NT ...

KHUYẾN MẠI XỬ LÝ CHÍNH SÁCH THUẾ NTN?

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG   Theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định thi hành Luật Quản lý thuế. Tổ chức chi trả các […]

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ MUA TẶNG ...

chính sách thuế mua hàng hóa quà tặng

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ MUA TẶNG   Theo trình bày tại văn bảng, trường hợp Ngân hàng có mua hàng hóa, dịch vụ làm quà tặng cho cán bộ, công nhân viên (người lao động) của Ngân hàng trong các chương trình thi thua nội bộ hoặc tặng khách hàng trong các chương trình […]

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86