CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ THUẾ TNDN ...

chi phí không được trừ thuế

CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

 

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là những khoản chi phí đáp ứng đủ các điều kiện:

 

  • Các khoản chi thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Các khoản chi có đủ chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật;
  • Các khoản chi có hoá đơn giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 triệu đồng (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng – không dùng tiền mặt.
  • Chi phí tài trợ cho giáo dục, y tế, thiên tai, lũ lụt, người nghèo, chi phí hỗ trợ dịch covid

 

Chi phí được trừ

 

Chi đúng đối tượng chính sách theo quy định pháp luật;

Chi tài trợ thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

 

Chi phí không được trừ

 

Các khoản chi phí tài trợ cho giáo dục, y tế, thiên tai, lũ lụt, người nghèo, chi phí hỗ trợ dịch Covid-19 không đúng đối tượng chính sách theo quy định pháp luật hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ thì không được trừ khi tính thuế TNDN.

 

Trường hợp Tổng Công ty theo trình bày, vẫn động các doanh nghiệp trong toàn hệ thống tham gia đóng góp vào Quỹ xã hội Tổng Công ty để hỗ trợ cho người lao động trong toàn hệ thống gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì khoản chi của các doanh nghiệp nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp.

 

Trường hợp người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong toàn hệ thống Tổng Công ty nhận các khoản hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền từ Quỹ xã hội của Tổng Công ty (không phải từ người sử dụng lao động) do gặp khó khăn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì khoản thu nhập trên không được tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

 

(Công văn 345/CTTPHCM-TTHT ngày 12/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Các khoản chi phí được trừ, không được trừ thuế TNDN năm 2022.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86