CHI PHÍ KHUYẾN MẠI CHO NHÀ PHÂN ĐỐI ...

chi phí khuyến mại cho nhà phân phối

CHI PHÍ KHUYẾN MẠI CHO NHÀ PHÂN ĐỐI, ĐẠI LÝ

 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

 

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1 .Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

 

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này)

 

Trường hợp Công ty theo trình bày và hồ sơ đính kèm, nhằm mục đích thúc đẩy doanh số bán hàng, Công ty có thực hiện chương trình khuyến mại (đã đăng ký với Sở Công Thương) bằng việc tặng quà là hàng hóa, vàng, hoặc tiền mặt cho Nhà phân phối cấp 1, Đại lý cấp 2, các khách hàng cá nhân mua hàng hóa trực tiếp từ Công ty hoặc gián tiếp qua các nhà phân phối cấp 1, đại lý cấp 2 mà Công ty có thể theo dõi, quản lý các đơn hàng thông qua các ứng dụng hoặc phần mềm đặt hàng thì các khoản chi này Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

 

(Công văn 774/CTTPHCM-TTHT ngày 26/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan khác:

Khoản chi phí khuyến mại không đăng ký tại Sở Công Thương.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Giảm thuế GTGT và lập hóa đơn theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86