CHI PHÍ NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THỊ TR ...

nghiên cứu thị trường

CHI PHÍ NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ

 

Nghiên cứu thị trường là một nghiên cứu về các đặc điểm của một thị trường mà một công ty hy vọng sẽ thành lập được thị trường đó. Có thể nhìn nhận từ hai góc độ khác nhau:

 

Cung – bằng cách phân tích sự cạnh tranh (trực tiếp và gián tiếp) và các dịch vụ hiện có

 

Cầu – tìm cách hiểu nhu cầu của người tiêu dùng và xác định quy mô của thị trường mục tiêu

 

Nghiên cứu thị trường giúp cung cấp các thông tin cần thiết để các tổ chức, doanh nghiệp giải quyết những vấn đề marketing; thiết kế các phương pháp thu thập dữ liệu; quản lý và thực hiện quá trình thu thập dữ liệu; phân tích các kết quả và truyền thông về những kết quả cũng như sử dụng chúng.

 

 

Như vậy, nghiên cứu marketing hay nghiên cứu thị trường liên quan đến mọi hoạt động và các chức năng khác của marketing, từ khâu hoạch định kế hoạch marketing như phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu trên thị trường, các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến… cho đến quá trình thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing.

 

Nhiều công ty sử dụng nghiên cứu thị trường khi tung ra một sản phẩm mới hoặc phát triển một công nghệ mới. Nghiên cứu thị trường nhằm giúp họ hiểu rõ hơn: Thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ.

 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

“Điều 4…

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1 .Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1.Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

…”

 

Trường hợp Công ty từ năm 2018 có phát sinh chi phí cho các hoạt động khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển dự án đầu tư, đến năm 2021 tiến độ vẫn đang ở giai đoạn khảo, nghiên cứu thị trường và chưa có dự án đầu tư cụ thể thì các khoản chi phí này chưa đủ điều kiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

(Công văn 28/CTTPHCM-TTHT ngày 05/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Để nghiên cứu thị trường phát huy hiệu quả .

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Giảm thuế TNDN, miễn thuế TNCN, tiền nộp chậm thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86