Quý khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty để mở rộng hoạt động (kinh doanh), tuy nhiên lại chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý cũng như là các công việc cần thiết để thành lập một chi nhánh. Để có thể thực hiện các thủ tục ấy một cách nhanh chóng, cũng như là không phải tốn thời gian đi lại, không phải đau đầu suy nghĩ về những thủ tục pháp lý rườm rà, quý khách hãy giao gánh nặng ấy cho chúng tôi.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Đối với Dịch vụ thành lập chi nhánh Công ty, Chúng tôi sẽ cung cấp cũng như thay mặt quý khách hàng thực hiện các công việc pháp lý sau:

1. Tư vấn trước khi thành lập chi nhánh công ty:

Tư vấn lựa chọn mô hình các đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của công ty.
Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập chi nhánh của công ty.
Tư vấn về mô hình tổ chức, quản lý của chi nhánh của công ty.
Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của đơn vị chi nhánh của công ty mới thành lập.
Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước của chi nhánh của công ty.
Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
Soạn thảo nội dung hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty.
2. Đại diện thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh của công ty:

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty.
Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.
Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tiến hành hồ sơ khắc dấu chi nhánh của công ty và Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia (Quy định theo Điều 44 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015).
3. Kết quả thành lập chi nhánh, bàn giao cho khách hàng:

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh (Bản gốc và bản sao).
Dấu tròn của chi nhánh của công ty và Giấy xác nhận đã Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia.