Quý khách hàng là công ty/doanh nghiệp đang cần thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhưng chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý cũng như các công việc cần thiết? Để giải quyết vấn đề trên một cách nhanh chóng, tránh sai sót trong quá trình thực hiện, cũng như là không phải tốn thời gian đau đầu về các thủ tục pháp lý rườm rà, rắc rối, quý khách hãy giao phó gánh nặng trên cho chúng tôi.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Nội dung của việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm có:

Thay đổi tên Công ty
Thay đổi trụ sở Công ty
Bổ sung ngành nghề Công ty
Tăng, giảm vốn Điều lệ trong Công ty
Thay đổi thành viên/cổ đông Công ty
Thay đổi đại diện pháp luật Công ty
Bán doanh nghiệp tư nhân, công ty tnhh, công ty cổ phần
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Các nội dung thay đổi khác
Nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng và hiệu quả thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty CTAX cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói cho doanh nghiệp. Chúng tôi tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến trong việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi tên công ty; thay đổi trụ sở doanh nghiệp; thay đổi điện thoại; Website; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tăng giảm vốn điều lệ; Chức danh người quản lý; thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thay đổi thành viên; Thay đổi cơ cấu vốn góp….
Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;
Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký dấu ( nếu phát sinh); Các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có );
Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sau sử dụng dịch vụ;
Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp qua email.