ĐÓNG DẤU TREO ĐÚNG QUY ĐỊNH ...

có được đóng dấu treo trên biên bản điều chỉnh

CÓ ĐƯỢC ĐÓNG DẤU TREO TRÊN BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN KHÔNG ?

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì ?

 

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là một văn bản được lập khi quá trình lập hóa đơn xảy ra các sai sót và cần phải thực hiện công tác điều chỉnh những nội dung sai sót. Những trường hợp thường xảy ra sai sót như sai địa chỉ, số tiền, số lượng hàng hóa, ngày về, … Việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

Căn cứ Điều 33 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quyết định về công tác văn thư:

 

Điều 33. Sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật

 

“1. Sử dụng con dấu

 

a) Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu màu đỏ theo quy định.

 

b) Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái.

 

c) Các văn bản ban hành kèm theo văn bản chính hoặc phụ lục: Dấu được đóng lên trang đầu, trùm một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tiêu đề phụ lục.

 

d) Việc đóng dấu treo, dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định.

 

đ) Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 tờ văn bản.

…”

 

Căn cứ quy định trên, việc đóng dấu treo trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định. Nếu công ty có văn bản quy định cụ thể về vấn đề này do người đứng đầu quy định thì việc đóng dấu treo trên biên bản điều chỉnh hóa đơn cũng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

 

(Công văn 545/CTTPHCM-TTHT ngày 19/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan

Dấu treo là gì ? Các đóng dấu treo đúng quy định.

 

  • Bài viết khác của CTAX

Phân biệt hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86