GHI HÓA ĐƠN VỚI KHOẢN TẠM ỨNG CỦA K ...

ghi hóa đơn với khoản

VỀ VIỆC GHI HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI KHOẢN TẠM ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG

 

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của  Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn.

 

“2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có tiền trước  hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giảm sát; lập dự án đầu tư xây dựng)

 

4. Thời điểm ghi hóa đơn đối với  một số khoản cụ thể như sau:

 

c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

 

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

 

“2 Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty cung cấp hoạt động xây dựng lắp thời  điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hàng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thời điểm xác định thuế GTGT Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

 

(Công văn 8009/CTTPHCM-TTHT ngày 06/7/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Có được xuất hóa đơn đối với khoản tạm ứng trong hợp đồng xây dựng.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Trừ thuế các khoản hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86