GIA HẠN NỘP THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 52/ ...

GIA HẠN NỘP THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP

Nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh covid-19, ngày 19/04/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. Các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế 2021

  1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất

  1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh

 

  1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm
  2. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Căn cứ vào Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, cách xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dựa theo dữ liệu năm liền kê trước đó như sau:

  1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lưu ý: Năm liền kề theo quy định là năm 2020 nhưng nếu tại thời điểm gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2020 do áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính năm 2019

            Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT hoặc khai thuế TNDN riêng thì thông tin về lĩnh vực hoạt động, số lao động, doanh thu, nguồn vốn lấy theo thông tin của doanh nghiệp, tổ chức chủ quản

II. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  1. Đối với thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT được gia hạn là tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

  1. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN được gia hạn là số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2021.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế

  1. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thuế GTGT, TNCN được gia hạn là số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12/2021

  1. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất là số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86