GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, MI ...

GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, TIỀN NỘP CHẬM THUẾ THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP

I. GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào điều 1 nghị định số 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập được thành lập theo quy định của pháp luật hoặc tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng.
 • Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.
 1. Thời gian: Năm 2021
 2. Mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Lưu ý: Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021

II. MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ vào điều 2 nghị định số 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 2. Thời gian: Các tháng trong quý III và quý IV năm 2021
 3. Miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Lưu ý: Không áp dụng đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

III. MIỄN TIỀN NỘP CHẬM THUẾ

Căn cứ vào điều 4 nghị định số 92/2021/NĐ-CP, hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo quy định của pháp luật
 2. Thời gian: Phát sinh trong năm 2020 và năm 2021
 3. Miễn toàn bộ Tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Lưu ý: Không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86