HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC ...

Căn cứ vào Quyết định 23/2021/QĐ-TTg Quy Định Về Việc Thực Hiện Một Số Chính Sách Hỗ Trợ Người Lao Động Và Người Sử Dụng Lao Động Gặp Khó Khăn Do Đại Dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ ngưởi lao động nghỉ không lương như sau:
1. Điều kiện: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
– Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương liên tục 15 ngày trở lên thời điểm bắt đầu tính từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021
– Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
2. Mức hỗ trợ:
– Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 15 ngày đến dưới 01 tháng (30 ngày): 1.855.000 đồng/người trả 01 lần cho người lao động
– Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên: 3.710.000 đồng/người trả 01 lần cho người lao động
Lưu ý: Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người
Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em
3. Hồ sơ đề nghị
– Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
– Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
– Bản sao y công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86