HỖ TRỢ TRẺ EM VÀ NGƯỜI ĐANG ĐIỀU TR ...

Căn cứ vào khoản 7 mục II Nghị quyết 68/NQ-CP và chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly y tế như sau:
1. Điều kiện: Đối tượng hỗ trợ là trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021
2. Mức hỗ trợ:
– Đối với đối tượng là F0: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày;
– Đối với đối tượng là F0: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 21 ngày;
– Đối với đối tượng là trẻ em: Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em;
Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.
3. Hồ sơ đề nghị
3.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc F1 đang thực hiện cách ly y tế
– Danh sách F0 hoặc F1 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg
– Giấy ra viện điều trị do nhiễm Covid-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật (đối với F0) hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế (đối với F1)
– Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế
3.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành
– Giấy ra viện (đối với F0); Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà và giấy hoàn thành việc cách ly (đối với F1).
– Biên nhận thu tiền ăn tại các cơ sở y tế đã điều trị hoặc tại cơ sở cách ly
– Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86