HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123 ...

hướng dẫn lập hóa đơn điện tử

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2020/NĐ-CP

 

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, tại Điều 10 quy định về nội dung của hóa đơn:

 

“8. Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

 

 9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hoá đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hoá đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.”

 

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thuế GTGT

 

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 

2.Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

 

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty, thời điểm lập HĐĐT là tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa, là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ. HĐĐT được lập phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thời điểm lập HĐĐT theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán, người mua được kê khai thuế theo quy định.

 

Trường hợp, theo trình bày của Công ty, có sự chênh lệch về thời điểm lập hóa đơn và thời điểm ký sổ thì đối với người bán thời điểm lập hóa đơn là thời điểm kê khai thuế GTGT, còn đối với người mua thời điểm kê khai thuế GTGT là thời điểm sau khi người mua nhận được hóa đơn điện tử có đủ nội dung theo quy định.

 

(Công văn 166/CTTPHCM-TTHT ngày 07/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan

Hướng dẫn đăng ký sử dụng HĐ ĐT qua hệ thống Cổng TTĐT Tổng cục Thuế

 

  • Bài viết khác của CTAX

Các tính lương CROSS sang lương NET

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86