HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN TRÊN ...

HỢP ĐỒNG CÓ THỜI HẠN TRÊN 3 THÁNG VỚI CỘNG TÁC VIÊN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN

 

        Vậy cộng tác viên là gì? Công tác viên (hay Collaborator – CTV) là thuật ngữ để chỉ những người làm việc tự do, không trực thuộc hệ thống nhân viên chính thức của bất kỳ công ty nào. Những người này thường không bị gò bó về thời gian, không gian cũng như thị trường làm việc. Họ có thể cộng tác với nhiều doanh nghiệp, cá nhân cùng lúc miễn là đảm bảo đáp ứng KPI theo thỏa thuận với doanh nghiệp.

 

        Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp công ty ký hợp đồng lao động có thời hạn trên 03 tháng với cộng tác viên co thu nhập trên 2.000.000 đồng/tháng thì khi chi trả tiền lương, tiền công cho cộng tác viên, Công ty khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cộng tác viên ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi. Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi chi trả tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật.

 

        Ví dụ cụ thể, bà Phan Ngọc Yên có ký hợp đồng cộng tác viên với công ty kế toán Phú Minh dưới dạng hợp đồng dịch vụ từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022 (Không phải là hợp đồng lao động):

 

        Tháng 01/2022: bà Yên được công ty kế toán Phú Minh trả thù lao là 1.900.000 đồng, vì mức thu nhập là 1.900.000 đồng < 2.000.000 đồng nên tháng 1/2022 bà Yên không bị kế toán Phú Minh khấu trừ thuế TNCN.

 

        Tháng 02/2022: bà Yên được công ty kế toán Phú Minh trả thù lao là 3.000.000 đồng, vì mức thu nhập là  3.000.000 đồng > 2.000.000 đồng nên tháng 02/2022 bà Yên bị công ty kế toán Phú Minh khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến toàn phần là 5% ngay khi chi trả thu nhập.

 

         Số thuế TNCN phải khẩu trừ = 3.000.000 x 5% = 150.000 đồng (công ty khấu trừ rồi nộp về ngân sách nhà nước)

 

         Số tiền thù lao bà Yên còn được nhạn là: 3.000.000 – 150.000 = 2.850.000 đồng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86