KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI VẬT TƯ H ...

khấu trừ thuế gtgt

VỀ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI THÀNH PHẨM, VẬT TƯ HƯ HỎNG

 

Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

 

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.

 

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hoả hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hoá mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu huỷ. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế…”

 

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính), như sau:

 

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

 

1. Có hoá đơn GTGT hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

 

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hoá là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài…”

 

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu nguyên vật liệu, thì việc khấu trừ thuế GTGT nhập khẩu nguyên vật liệu, đề nghị Công ty nguyên cứu thực hiện theo quy định tại Điều 14 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC).

 

(Công văn 7253/CTTPHCM-TTHT ngày 23/6/2022 của CT TPHCM)

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Hàng hoá bị lỗi, hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Hàng nhập khẩu trả lại người bán hoặc bán lại cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86