NHÀ THẦU CHÍNH ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ...

nhà thầu chính

THUẾ NHÀ THẦU TRƯỜNG HỢP NHÀ THẦU CHÍNH NƯỚC NGOÀI KÝ HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU PHỤ ĐỂ GIAO BỚT MỘT PHẦN HẠNG MỤC CHO NHÀ THẦU PHỤ

 

Trường hợp Ban Quản lý ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tư vấn SCE (Nhà thầu chính nước ngoài), nếu Nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nếu tại Điều 8 Mục 2 Chương 11 Thông tư số 03/2014/TT-BTC thì Ban Quản lý khấu trừ, nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

 

Nếu Nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng với Công ty B (Công ty B- nhà thầu phụ Việt Nam) để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục cho nhà thầu phụ, nhưng không được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Ban Quản lý và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN đối với NTCđược xác định theo khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC (không trừ giá trị dịch vụ mà Công ty B cung cấp NTC).

 

Về việc đăng ký mã số thuế đối với trường hợp khấu trừ và nộp thuế thay cho người nộp thuế khác, và quy định về khai thuế đối với hợp đồng đăng ký Nhà thầu chính nước ngoài, đề nghị Ban Quản lý thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

 

(Công văn 8074/CTTPHCM-TTHT ngày 07/7/2022 của CT TPHCM).

 

 

  • Bài viết khác có liên quan:

Nhà thầu chính và nhà thầu phụ khác nhau như thế nào?

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Khai nộp thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86