PHÂN BIỆT GROSS PROFIT VÀ NET PROFI ...

  1. Điểm tương đồng giữa Gross Profit và Net Profit
  • Đều là con số thể hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh
  • Đều là một phần của Báo cáo thu nhập, hiện thị rõ lợi nhuận và hữu ích cho người đọc báo cáo tài chính

  1. Điểm khác nhau giữa Gross Profit và Net Profit
Tiêu chíGROSS PROFITNET PROFIT
Khái niệmGross Profit (lợi nhuận gộp) là phần lợi nhuận cuối cùng sau khi đã trừ toàn bộ chi phí sản xuất và bán hàng.Net Profit (lợi nhuận ròng) là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí cấu thành nên sản phẩm, dịch vụ đó
Bản chấtLợi nhuận trước thuế, tức là lợi nhuận trước khi trừ các khoản chi phí thu nhập thuế doanh nghiệp.là mức lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận thu được sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
Công thức xác địnhLợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán (COGS)Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Chi phí hoạt động – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Mục tiêuXác định lợi nhuận gộp để uớc tính sơ bộ về lợi nhuận của công ty.Xác định lợi nhuận ròng để biết lợi nhuận thực tế được thực hiện trong một năm kế toán cụ thể.
Ý nghĩa–          Giúp đánh giá chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

–          Là cơ sở để các nhà đầu tư so sánh và đưa ra lựa chọn đầu tư hợp lý

–          Nhận được sự chú trọng của nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích tài chính hơn là các doanh nghiệp

–          Giúp doanh nghiệp thấy công ty kiểm soát chi phí của mình như thế nào

–          Quyết định công ty, doanh nghiệp kinh doanh tốt hay không, lời hay lỗ

·         Nếu lợi nhuận sau thuế < 0 thì công ty kinh doanh thua lỗ

·         Nếu lợi nhuận sau thuế > 0 thì công ty kinh doanh có lãi

–          Doanh nghiệp có thể dễ dàng biết các tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu, lợi nhuận/tài sản, đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86