PHỤ PHÍ TRÊN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ  ...

phụ phí tiền hóa đơn điện tử

THỂ HIỆN PHỤ PHÍ TRÊN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ 

 

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế:

 

   “Điều 7. Giá tính thuế

 

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.

 

Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

 

 Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.”

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xuất bán hàng cho khách hàng, có thu thêm khoản phụ phí thì khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ nội dung trên hoá đơn đảm bảo đúng thực tế nghiệp vụ phát sinh. Giá tính thuế bao gồm tiền hàng và cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoá, bao gồm tiền hàng và cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng không tách riêng khoản phụ thu và phí thu thêm.

 

(Công văn 156/CTTPHCM-TTHT ngày 07/01/2022 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Các bài viết có liên quan

Nội dung trên hoá đơn điện tử như thế nào mới hợp lệ.

 

  • Bài viết khác của CTAX

Đăng ký mã số thuế cá nhân online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86