QUY ĐỊNH GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ Đ ...

miễn giảm thuế gtgt

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội:

 

+ Tại Điều 1 quy định Giảm thuế GTGT:

 

“Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

 

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóachất. Chi tiết tại Phụ lục Iban hành kèm theo Nghị định này…”

 

+ Tại Điều 3 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

 

“Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

 

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 

Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022…”

 

Căn cứ các quy định nêu trên. Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho Công ty về nguyên tắc như sau:

 

Trường hợp nếu hàng hóa, dịch vụ của Công ty được áp dụng mức thuế suất GTGT được giảm 8% theo quy định tại Nghị định sô 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định tại Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP nêu trên. Từ ngày 01/1/2023 mức giảm thuế GTGT 8% sẽ không còn được áp dụng nữa và các hàng hóa, dịch vụ đã được giảm thuế sẽ áp dụng mức thuế GTGT 10% kể cả hợp đồng, dịch vụ hàng hóa năm 2022 nhưng xuất hóa đơn năm 2023.

 

 

  • Bài viết có liên quan:

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Khuyến mại xử lý chính sách thuế như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86