SÁP NHẬP CÔNG TY CÓ KHAI THUẾ TNDN ...

khai thuế tndn sáp nhập công ty

SÁP NHẬP CÔNG TY CÓ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHÔNG?

 

1 .Sáp nhập công ty con vào công ty mẹ được hiểu là gì?

 

Căn cứ theo quy định Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2020, sáp nhập công ty được hiểu là: “Một hoặc một số công ty có thể chuyển vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp công ty mẹ, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty con”.

 

SÁP NHẬP CÔNG TY

 

Như vậy, “SNCT” con vào công ty mẹ là việc chuyển quyền lợi nghĩa vụ, tài sản và các vấn đề pháp lý của công ty vào cho công ty mẹ, hay còn gọi là công ty nhận chuyển nhượng. Theo đó công ty con sẽ bị chấm dứt hoạt động trên thực tế, và công ty mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề pháp lý trước đó của công ty con.

 

2 .Các bước sáp nhập

 

Bước 1: Soạn thảo hợp đồng sáp nhập.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Nộp hồ sơ sáp nhập vào công ty mẹ tại Bộ phận một của của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT (phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp có nhu cầu đóng trụ sở chính;

 

DN phải xuất hóa đơn và kê khai , kê khai thuế GTGT khi điều chỉnh tài sản cố định, vật tư hàng hóa còn tồn kho do sát nhập về công ty mẹ.

 

Trường hợp Công ty hoạt động theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên do Công ty K tại Nhật Bản là chủ sở hữu. Nay Công ty K tại Nhật Bản sáp nhập vào Công ty mẹ là KE tại Nhật Bản theo hợp đồng ký kết ngày 31/12/2020 thì làm thủ tục chuyển quyền sở hữu từ Công ty K sang KE, Công ty phải có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn nêu trên (bao gồm cá trường hợp không phát sinh thu nhập).

 

(Công văn 10003/CTTPHCM-TTHT ngày 16/12/2021 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Một số bài viết có liên quan:

+ DN có cần xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT khi chuyển vật tư hàng hóa tồn kho, tài sản cố định do sáp nhập.

 

  • Bài viết khác của CTAX:

+ Giảm thuế GTGT và lập hóa đơn theo nghị định số 92/2021/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86