Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015 và Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của luật kế toán, ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp phải bổ nhiệm ngay kế toán trưởng. Trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền thuê kế toán trưởng. Tuy nhiên, cá nhân đảm nhiệm vai trò kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật kế toán và có chứng chỉ kế toán trưởng.

Đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp, công ty thuế CTAX cung cấp dịch vụ kế toán trưởng với những hiệu quả về mặt tài chính và chuyên môn

Lợi ích của dịch vụ thuê kế toán trưởng:

   • Về hình thức: Giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kế toán và thuế có liên quan.
   • Về chất lượng: Đảm bảo chất lượng và tính ổn định trong công tác kế toán của doanh nghiệp.
   • Về chi phí: Tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp thay vì phải chi trả lương và các phúc lợi khác để thuê một kế toán trưởng toàn thời gian có năng lực cao.
   • Về chuyên môn: Năng lực nghiệp vụ cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành kế toán giúp doanh nghiệp đảm nhiệm phụ trách các công việc kiểm toán.

Phạm vi công việc của dịch vụ thuê kế toán trưởng:

   • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý và thực hiện công tác cập nhật, xử lý, lưu trữ các hóa đơn chứng từ đảm bảo thực hiện khai báo thuế GTGT, nhập liệu, xử lý, in ấn sổ sách kế toán thuế hàng tháng; hàng quý theo quy định hiện hành.
   • Hoàn thiện hệ thống sổ sách đồng thời kiểm soát hệ thống chứng từ kế toán để tránh tình trạng thất lạc và đề xuất phương án xử lý kịp thời, tránh gây tổn thất cho doanh nghiệp.
   • Kiểm soát và tư vấn tờ khai thuế GTGT, môn bài, TNDN tạm tính, TNCN tạm tính.
   • Thực hiện báo cáo quyết toán năm và giải trình với Cơ quan thuế khi được yêu cầu.
   • Tư vấn về thuế, chính sách đầu tư, chính sách ưu đãi liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
   • Đưa ra giải pháp chuyên môn để tránh các rủi ro cho doanh nghiệp.

Có thể thấy, sử dụng dịch vụ kế toán trưởng không chỉ đảm bảo hình thức về mặt pháp luật mà còn đảm bảo chất lượng sổ sách, hiệu quả công việc, giải tỏa nỗi lo rủi ro về thuế cũng như tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.