THAM GIA BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯ ...

  1. Đối tượng lao động nước ngoài phải đóng BHXH

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, đối tượng lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi:

  • Có giấy phép lao động/ chứng chỉ hành nghề/ giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
  • Có hợp đồng lao động thời hạn ≥ 1 năm trở lên được ký kết với người sử dụng lao động tại Việt Nam
  • Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định
  1. Mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài được quy định như sau:

Căn cứ vào Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương đóng BHXH cho người lao động nước ngoài bao gồm: mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung kèm theo; không bao gồm các khoản phúc lợi, chế độ thưởng theo Luật lao động

Lưu ý: Tiền lương đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở

  1. Thủ tục tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86