THU NHẬP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH

Căn cứ vào Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH và Điều 104 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bao gồm:

 1. Các khoản tính đóng BHXH
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh
 • Các khoản phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ hoặc các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động
 • Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
 1. Các khoản không tính đóng BHXH
 • Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc
 • Tiền thưởng sáng kiến
 • Tiền ăn giữa ca
 • Các khoản hỗ trợ khác như: xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ
 • Hỗ trợ khi người lao động: có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật
 • Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
 • Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86