ƯU ĐÃI MIỄN, GIẢM THUẾ THUẾ THU NHẬ ...

Thuế TNCN là khoản tiền thuế từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác từ người có thu nhập phải trích nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Đối tượng phải nộp thuế TNCN bao gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Tuy nhiên trong một số trường hợp các khoản thu nhập chịu thuế được miễn, giảm nộp thuế TNCN theo quy định, cụ thể:

 1. Các khoản thu nhập được miễn thuế

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013 và Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế:

 • Từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trực tiếp trong gia đình
 • Từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở (là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày
 • Từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 • Từ thừa kế/quà tặng giữa các thành viên trực tiếp trong gia đình
 • Từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất
 • Từ trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của hộ gia đình, cá nhân
 • Từ tiền lãi gửi tại các tổ chức tín dụng/ngân hàng hoặc từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Từ kiều hối nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam nhưng đang công tác tại nước ngoài
 • Từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định
 • Từ lương hưu được thanh toán theo Luật Bảo hiểm xã hội/ theo các chế độ bảo hiểm tự nguyện
 • Từ học bổng
 • Từ bồi thường được thanh toán theo các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ/phi nhân thọ
 • Từ các quỹ từ thiện
 • Từ các nguồn viện trợ của nước ngoàivì mục đích từ thiện, nhân đạo
 1. Các khoản thu nhập được giảm thuế

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013, nhằm hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế, cụ thể số thuế được giảm xác định như sau:

 • Xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế, người nộp thuế gặp khó khăn trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó
 • Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm tính thuế
 • Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ đi các khoản bồi thường nhận được
 • Xác định số thuế được giảm:
 • Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế > hơn mức độ thiệt hại: số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại
 • Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế < hơn mức độ thiệt hại: số thuế giảm bằng số thuế phải nộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86