ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐƯỢC HƯỞNG ...

HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐƯỢC HƯỞNG

 

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản tiền được trích từ thu nhập chịu thuế và thu nhập khác bao gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam…. theo một tỷ lệ thuế suất nhất định mà doanh nghiệp phải đóng cho Nhà nước.

 

THUẾ TNDN

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với một nhóm các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng dịch vụ trong một số ngành nghề, lĩnh vực, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù… được nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích phát triển với những điều kiện thuận lợi hơn về thuế suất.

 

Hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế TNDN và không được hưởng thuế TNDN

 

Trường hợp của Công ty theo trình bày có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều Chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở các địa bàn khác nhau. Nếu tại các Chi nhánh có phát sinh thu nhập thuộc diện miễn thuế TNDN và thu nhập thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải hạch toán riêng thu nhập thuộc diện miễn thuế, tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

 

Công ty lựa chọn ưu đãi theo điều kiện đáp ứng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: “Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối  cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”

 

(Công văn 9881/CTTPHCM-TTHT ngày 14/12/2021 của CT TPHCM)

 

 

 

  • Một số bài viết có liên quan:

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Hóa đơn cho hàng xuất khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86