XÂY DỰNG NGOẠI TỈNH KHAI THUẾ NTN? ...

khai thuế đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh

KHAI THUẾ VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NGOẠI TỈNH

 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế v/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 

“Điểm mới 2: Sửa đổi quy định về khai thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính (hoạt động xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành), cụ thể:

Sửa đổi về đối tượng khai thuế, nộp thuế là nhà thầu phụ trực tiếp ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời về nguyên tắc như sau:

 

Trường hợp Công ty hoạt động xây dựng tại ngoại tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính (hoạt động xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành) thì nhà thầu hoặc thầu phụ trực tiếp ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC và nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng theo quy định tại tiết c.1 điểm c, khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/0/2021 của Bộ tài chính nêu trên.

 

 

 

  • Một số bài viết liên quan:

Hướng dẫn khai nộp thuế khi trụ sở chính và cửa hàng khác tỉnh

 

  • Bài viết khác của CTAX:

Hóa đơn giá trị gia tăng cho đơn hàng xuất khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86