BẢNG GIÁ DỊCH VỤAccounts

Free Trial

SSL

Storage

GÓI 1A: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn Công ty


     Phí Dịch Vụ: 250.000 VNĐ
    Lệ Phí: 650.000 VNĐ 

Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty

Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)

Khắc Con dấu tròn công ty

Làm Thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT
GÓI 1B: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT

  Phí Dịch Vụ: 650.000 VNĐ
  Lệ Phí: 650.000 VNĐ 


Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty

Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)

Khắc Con dấu công ty

Làm Thủ tục phát hành con dấu

Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế

Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT


GÓI 1C: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập (FULL)

  Phí Dịch Vụ: 650.000 VNĐ
  Lệ Phí: 950.000 VNĐ 

Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty

Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp)

Khắc Con dấu công ty

Làm Thủ tục phát hành Con dấu

Kê khai thuế ban đầu

Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT

Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc giaAccounts

Free Trial

SSL

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

GÓI 2 

THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD - KHO - CỬA HÀNG

Thành lập Chi nhánh công ty

(Phí DV: 300K - Lệ Phí: 100K)

Thành lập Văn phòng đại diện

(Phí DV: 300K - Lệ Phí: 100K)

Thành lập Kho hàng - Cửa hàng

(Phí DV: 300K - Lệ Phí: 100K)

Thành lập Chi nhánh công ty

(Phí DV: 300K - Lệ Phí: 100K)

GÓI 3 

THAY ĐỔI GPKD CÔNG TY

Thay đổi tên Công ty

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 200K)

Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 200K)

Thay đổi Ngành nghề kinh doanh

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 200K)

Thay đổi Thành viên - Cổ đông góp vốn

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 200K)

Thay đổi vốn điều lệ công ty

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 200K)

Thay đổi người đại diện pháp luật - Giám đốc

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 200K)

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 100K)

Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện

(Phí DV: 200K - Lệ Phí: 100K)

GÓI 4 

 

 GIẢI THẾ CÔNG TY

Giải thể DNTN, công ty tnhh, công ty cổ phần

(Phí DV: 400K)

Giải thể chi nhánh công ty

(Phí DV: 400K)

Giải thể văn phòng đại diện

(Phí DV: 400K)

Giải thể kho hàng - cửa hàng

(Phí DV: 400K)Accounts

Free Trial

SSL

Storage

Storage

Storage

GÓI 5 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ

Kê khai thuế ban đầu

(Phí Dịch Vụ: 400K)

Báo cáo thuế trọn gói

(Phí Dich Vụ: 300K/1 Tháng)

Dịch vụ Kế toán trọn gói

(Phí Dịch Vụ: 500K/1 Tháng)

Dịch vụ Quyết toán thuế

(Phí Dịch Vụ: 300K/1 Tháng)

Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán thuế


(Phí Dịch Vụ: 400K/1 Tháng)

GÓI 6 

ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN

Đăng ký độc quyền Logo

(Phí DV: 500K - Lệ Phí: 660K)

Đăng ký độc quyền Thương hiệu, Tên công ty

(Phí DV: 500K - Lệ Phí: 660K)

Đăng ký độc quyền Nhãn hiệu, Bao bì

(Phí DV: 500K - Lệ Phí: 660K)GÓI 7 

 ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH SẢN PHẨM

Đăng ký Mã vạch sản phẩm, hàng hóa cho công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu

(Phí DV: 500K - Lệ Phí: 1500K)