SOÁT XÉT SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Chúng tôi hiểu rằng việc rà soát sổ sách kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo quá trình vận hành diễn ra trôi chảy mà còn nhận biết những nguy cơ lỗ hổng tài chính ngay từ ban đầu và kịp thời “dọn dẹp” trước khi chúng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Có vô vàn lý do để doanh nghiệp đi từ cân nhắc đến lựa chọn dịch vụ rà soát sổ sách kế toán:

   • Doanh nghiệp không yên tâm về chính sách thuế đang áp dụng, hệ thống sổ sách kế toán hiện tại.
   • Doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế cuối năm mà chưa có đầy đủ hồ sơ, sổ sách kế toán.
   • Doanh nghiệp nhận được quyết định hoặc chủ động yêu cầu Cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

Doanh nghiệp hưởng lợi gì từ dịch vụ rà soát sổ sách kế toán:

   • Gỡ rối sổ sách kế toán khi sắp quyết toán thuế.
   • Doanh nghiệp được hỗ trợ lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm.
   • Đảm bảo sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định, cung cấp chính xác chi tiết số liệu, tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh.
   • Bảo vệ lợi ích và đại điện cho doanh nghiệp giải trình trực tiếp khi có quyết định thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế.
   • Tránh bị xử phạt vì những sai phạm không đáng có từ phía cơ quan thuế.

Liên hệ với CTAX nếu doanh nghiệp bạn cần “gỡ rối” và hoàn toàn yên tâm với dịch vụ “dọn dẹp” của CTAX.