BÁO CÁO THUẾ PHẢI NỘP HÀNG THÁNG, Q ...

  I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Quý/Tháng:

 

    1. Thuế giá trị gia tăng

 

–          Thuế GTGT thuộc loại khai theo Tháng (tức là tất cả các DN sẽ khai theo tháng)

 

–          Những DN mới thành thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý

 

–          Những DN đang hoạt động nếu Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì được kê khai theo quý (Nếu lớn hơn 50 tỷ thì phải khai theo tháng

 

    1. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 

–           Thuế TNCN thuộc loại khai theo tháng (Tức là tất cả DN sẽ khai theo tháng).

 

–           Nếu DN đủ điều kiện để kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý.

 

                                               => Mẫu Tờ khai phải nộp là:  Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN

 

    1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

 

– Hàng quý các bạn căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh DN. Để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý

 

II  Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

 

Theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

 

      1.  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

 

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

 

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý

 

 

   2.  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

 

 

        a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;

 

b) Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hoạt động hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

 

Bài viết liên quan :

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/lich-nop-bao-cao-thue-quy-22023-nhu-the-nao-nop-thue-quy-22023

 

Bài viết khác của CTAX:

 

https://ctax.vn/khau-tru-thue-gtgt-doi-voi-vat-tu-hu-hong/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86