LƯU KHI LẬP LẠI HOÁ ĐƠN DO SAI SÓT ...

  1. Vì sao phải lập lại hóa đơn do sai sót?

 

  • Đảm chính xác trong ghi nhận giao dịch:

–       Hóa đơn là một chứng từ quan trọng để chứng minh giao dịch thương mại giữa người bán và người mua. Trong trường hợp gặp sai sót trong hóa đơn, việc lập lại hóa đơn sẽ giúp sửa chữa và cung cấp thông tin chính xác về các yếu tố quan trọng như giá trị hàng hóa, số lượng, thuế và các thông tin liên quan khác.

 

  • Tuân thủ quy định thuế:

–          Hóa đơn là một tài liệu quan trọng để thu thuế và tuân thủ quy định của Cục Thuế. Khi gặp sai sót trong hóa đơn, việc lập lại hóa đơn sẽ giúp sửa chữa những thông tin không chính xác và đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp với quy định thuế.

 

  • Đảm bảo khả năng tra cứu và kiểm soát:

 

–          Việc lập lại hóa đơn sẽ giúp duy trì sự rõ ràng và khả năng tra cứu thông tin liên quan đến giao dịch. Khi các bên liên quan cần xem lại thông tin trong hóa đơn, việc có hóa đơn mới và chính xác sẽ giúp đảm bảo khả năng kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh.

 

     2. Cách xử lý hóa đơn do sai sót theo quy định thuế như thế nào?     

                                                                                                                                                                                 Nếu Cục Thuế phát hiện hóa đơn có sai sót và thông báo theo Mẫu 01/TB-RSĐT, bên bán phải lập lại hóa đơn do sai sót theo mẫu Mẫu 04/SS sau đây:

 

 

 

 

Bài viết có liên quan:

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/nguyen-tac-xu-ly-hoa-don-dien-tu-co-sai-sot-theo-thong-tu-782021ttbtc-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao-103998.html

 

 

Bài viết khác của CTAX:

https://ctax.vn/lap-hoa-don-dien-tu-cap-ma/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86