Những ngày nghỉ hưởng nguyên lương ...

1. Ngày nghỉ lễ tết, nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương

 

Theo Bộ luật Lao động 2019 Ngày lễ tết người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương gồm:

 

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

 

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

 

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

 

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

 

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

 

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

 

Riêng đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ nêu trên thì còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

 

Về ngày nghỉ hàng năm thì lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

 

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

 

– 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

2. Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

 

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp

 

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

 

– Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

 

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

 

3. Một số ngày nghỉ mới năm 2023

 

– Nghỉ tết dương lịch : Theo Bộ luật lao động, người lao động được nghỉ làm một ngày Tết dương lịch và hưởng nguyên lương. Năm 2023, ngày 1-1 rơi vào chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù thứ hai tuần tiếp theo.

 

– Lịch nghỉ tết nguyên đán 2023: Theo Công văn số 8056/VPCP-KGVX ngày 1/12/2022 của Văn phòng Chính phủ về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023:

 

Nghỉ Tết Âm lịch liên tục 07 ngày, từ Thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết Thứ Năm ngày 26/1/2023 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng).

 

Lịch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023: Nghỉ 05 ngày liên tục

 

Theo Bộ luật Lao động 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Chiến tháng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

 

Điều đặc biệt là năm 2023, 03 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), 30/4 và 1/5 nối tiếp nhau.

 

– Và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:  sẽ được nghỉ liên tục 04 ngày từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2023.

 

Bài viết liên quan:

 

https://thuvienphapluat.vn/nhung-ngay-nghi-duoc-huong-nguyen-luong-cua-nguoi-lao-dong

 

Bài viết khác của CTAX:

 

TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2023 – Kế Toán Ctax

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đại lý Thuế CTAX 0928 38 78 86